Instagram
Facebook

Region działalności 

Warszawa, Mazowieckie

Warszawa, województwo mazowieckie
Email kontaktowy

Zadzwoń do nas

+48 696-107-123

Telefon kontaktowy
3DFloorDesign - Podłogi żywiczne i mikrocement Warszawa

Polityka prywatności

Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 3DFLOORDESIGN ŁUKASZ CHMIEL, Sylwii 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 7162482599, [zwany dalej administratorem].


1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia/umowy.


3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym
Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej i informatycznej. Odbiorcami
danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.


4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2.


6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji
uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.


8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.


9. Pani/Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres niezbędny do
zakończenia obowiązywania umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2.

Instagram
Facebook

3DFloorDesign specjalizuje się w nowoczesnym wykańczaniu powierzchni żywicami dekoracyjnymi oraz mikrocementem.

Dekoracyjne podłogi żywiczne Warszawa

Zadzwoń do nas

+ 48 696-107-123

Telefon kontaktowy
Poczta email

Zakres Usług 

 

Podłogi żywiczne

 

Mikrocement

 

Schody żywiczne

 

Kamienne dywany

 

Podłogi ozdobne i 3D

 

Podłogi garażowe